انجام شبیه سازی شبکه SDN

شبیه سازی SDN
یک شبکه کامپیوتری یا مخابراتی ( همچنین شبکه های SDN یا شبکه های مبتنی بر نرم افزار ) ، شامل تجهیزات و زیرساختی است که اجرای آن در مقیاس تجاری، معمولاً با هزینه های زمانی و مالی چشمگیری همراه است. بنابراین لازم است قبل از اجرای واقعی شبکه ، یک مدل سازی و تحلیل قبلی در مورد شبکه مورد نظر صورت گیرد و مشکلات احتمالی شبکه، شناسایی و برطرف گردد. برای این کار نیاز به ابزاری داریم که تجهیزات و ارتباطات شبکه را برای ما مدل سازی و شبیه سازی کند.

MiniNet چیست؟
MiniNet محیط نرم افزاری است که اکثر شرکت ها و تیم های پژوهشی، دانشجویان و محققین حوزه شبکه برای مدل سازی، شبیه سازی، Emulation و تحلیل و ارزیابی کارآیی شبکه های مبتنی بر نرم افزار و پروتکل های موجود در شبکه های SDN از آن استفاده می کنند.

تشریح ساختار شبکه های فعلی
نقاط ضعف و مشکلات شبکه های فعلی
معماری شبکه های SDN
وجه تمایز معماری شبکه های SDN با شبکه های فعلی
مزایا و ویژگی های شبکه های SDN
چالش های موجود در شبکه های SDN
معرفی مشهورترین شبکه های SDN در حال استفاده توسط کمپانی های معتبر
معرفی مفهوم ONF
معرفی پروتکل OpenFlow
معرفی OVS یا Opnen VSwitch
معرفی شبیه سازها برای شبکه های SDN
معرفی کنترلر ها در شبکه های SDN
کنترلر OpenDayLight
کنترلر Floodlight
کنترلر Beacon
کنترلر NOX
کنترلر POX
کنترلر Ryu Controller
کنترلر Cherry
کنترلر Faucet
کنترلر OpenContrail
معرفی شبیه ساز Mininet
قابلیت های شبیه ساز مینی نت
نحوه دانلود و نصب مینی نت
تشریح ساختار و راه اندازی یک توپولوژی ساده و اولیه در مینی نت
دستورات شبیه ساز مینی نت
ایجاد توپولوژی های مختلف اعم از خطی، درختی در مینی نت
نحوه باز کردن پنجره واسط مربوط به میزبان ها
روش های ساخت سناریوهای دلخواه در شبیه ساز مینی نت به صورت گرافیکی

اجرای Wireshark
تبادل اطلاعات در مینی نت
ذخیره نتایج
نحوه اجرای برنامه ها در پس زمینه مینی نت
تنظیم پارامترهای سناریوی شبیه سازی از خط فرمان
نحوه اجرای برنامه ها در پس زمینه مینی نت
تنظیم پارامترهای سناریوی شبیه سازی از خط فرمان
معرفی دوره های SDN
مجموعه دوره های آموزشی شبیه سازی SDN ، مربوط به آموزش شبیه سازی و مدل سازی شبکه های مبتنی بر نرم افزار با استفاده از نرم افزار MiniNet و کنترلرهای پرکاربرد مانند کنترلرOpenDayLight می باشد.

تقسیم بندی دوره های آموزش SDN به صورت زیر  می باشد:

دوره آموزش شبیه سازی با Mininet
دوره آموزش مقدماتی شبیه سازی SDN (با شبیه ساز miniNet و کنترلر OpenDayLight)
دوره آموزش پیشرفته شبیه سازی SDN (با شبیه ساز miniNet و کنترلر OpenDayLight)

فرم ثبت سفارش

WhatsApp chat