پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت تمامی گرایش ها
فوریه 27, 2017
انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر – کارشناسی ارشد و دکتری
فوریه 28, 2017

انجام پایان نامه رشته مدیریت بیمه

انجام پایان نامه رشته  مدیریت بیمه

رشته مدیریت بیمه یکی از گرایش های رشته مدیریت است. هدف اصلی تدریس این رشته در دانشگاه ها، تعلیم متخصصانی آشنا با وظایف سازمان های بیمه و بازرگانی، ایجاد توانایی تجزیه و تحلیل امور مرتبط با فعالیت های شرکت های بیمه و توانایی ارزیابی موقعیت و راه حل های گوناگون برای حل مشکلات بیمه ای و بازرگانی می باشد. برای ادامه تحصیل در رشته مدیریت بیمه، پیش از هر چیز باید به مباحث مدیریتی و امور بیمه علاقمند باشید لازه به ذکر است که به منظور فارغ التحصیلی از مقطع ارشد نیاز است تا دانشجویان این رشته از پایان نامه مدیریت بیمه خود دفاع نمایند. کسب مهارت هایی نظیر ICDL و زبان انگلیسی، می تواند در ادامه راه و موفقیت شما تاثیر فراوانی داشته باشد. همچنین لازم است از ذهنی خلاق برخوردار بوده و تحمل شکست های احتمالا را داشته باشید. تجربیات کاری و فروش در صنعت بیمه نیز می تواند در موفقیت شما بسیار موثر باشد.

واحدهای درسی رشته مدیریت بیمه در دانشگاه                                         یارآموزان، یار آموزشی شما همین حالا سفارش دهید !

برخی از واحدهای درسی مهم رشته مدیریت بیمه به شرح زیر است:

بیمه اتکایی، ریسک و بیمه ، حسابداری شرکت های بیمه ، مدیریت منابع انسانی پیشرفته ، حسابداری مدیریت ، تحلیل آماری ، مدیریت استراتژیک پیشرفته و…

خوشبختانه رشته مدیریت بیمه در بسیاری از دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی، مجازی و پردیس های خودگردان دانشجو می پذیرد. بنابر این علاقمندان به رشته مدیریت بیمه شانس بسیاری برای پذیرش ادامه تحصیل در این رشته پر کاربرد خواهند داشت.

آینده شغلی رشته مدیریت بیمه

علاوه بر شرکت های بیمه دولتی، نمایندگان خصوصی بیمه نیز در کشور فعالیت ای گسترده ای دارند که سبب افزایش بازار کار دانش آموختگان رشته مدیریت بیمه خواهد شد.

دانشجویان رشته مدیریت بیمه، در هنگام فارغ التحصیلی اطلاعات و توانایی های گسترده ای در زمینه های مدیریتی، بیمه، منابع انسانی، بازاریابی، امور مالی، امور اقتصادی و… کسب نموده اند. به همین سبب آینده شغلی بسیار عالی و در زمینه های متفاوتی در انتظار این افراد خواهد بود. میران بیمه قادرند به عنوان مدیر اجرایی شرکت های بیمه یا مشاور بیمه شرکت های گوناگون فعالیت نمایند. همچنین فارغ التحصیلان رشته مدیریت بیمه توانایی انجام پروژه های پژوهشی در شرکت های بیمه را دارا می باشند.

همچنین فارغ التحصیلان این رشته با توجه به دانشی که فراگرفته اند، قادر به کار و ادامه تحصیل در خارج از کشور نیز خواهند بود.

ادامه تحصیل در رشته مدیریت بیمه

چنانچه پس از اتمام مقطع کارشناسی، تمایل به ادامه تحصیل در رشته مدیریت بیمه داشته باشید، می توانید در یکی از رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت نشر، کار آفرینی، مدیریت بازرگانی دریایی، مدیریت حمل و نقل دریایی میان قاره ای، مالی و مدیریت بحران به ادامه تحصیل بپردازید.
توجه داشته باشید که اگر قصد تحصیل در این رشته را دارید بهتر است از ترم اول به فکر نوشتن پایان نامه مدیریت بیمه باشید تا در ترم های آتی به مشکل بر نخورده و مدت تحصیلتان به طول نینجامد.
عوامل عدم موفقیت در توسعه بیمه ها (به ویژه بیمه عمر(
تمامی موارد مربوط به حوزه بازاریابی خدمات مانند کیفیت خدمت ، ترجیح خدمت ، تغییر و جابجایی خدمت ، تخریب خدمت ، تاثیر خدمت بر عملکرد سازمان رضایت از خدمت ، وفاداری و تعهد به خدمت، و … چرا که بیمه به عنوان یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی خدمات است.
تقلب بیمه ای، عوامل سازنده وراهکارهای سازمانی و مدیریتی آن
مدیریت دانش در شرکتهای بیمه ای
فناوری اطلاعات در شرکتهای بیمه ای و کاربردهای آن
ارزش برند در شرکتهای بیمه ای
ارتباطات بازاریابی در شرکتهای بیمه ای                                               یارآموزان، یار آموزشی شما همین حالا سفارش دهید !
شناسایی ریسکهای عملیاتی در شرکتهای بیمه ای
رفتار بخش فروش در خدمات بیمه و نقش آن در مشتریان و رفتار خرید بیمه
یادگیری سازمانی،فرهنگ سازمانی،و نوآوری سازمانی در شرکتهای بیمه ای
مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکتهای بیمه ای

موضوع پایان نامه مدیریت بیمه

در این بخش فهرست موضوع پایان نامه مدیریت بیمه مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

استراتژي هاي بازاريابي در صنعت بيمه – انجام پایان نامه مدیریت بیمه
آسيب شناسي تفکر مديريت دولتي در بيمه هاي خصوصي – انجام پایان نامه مدیریت بیمه
آسيب شناسي تفکر مديريت دولتي در بيمه هاي خصوصي- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي اثر دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت مديريت بر اثربخشي مديران- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي آثار خصوصي سازي بر اشتغال زايي صنعت بيمه، مطالعه موردي- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي تاثير ساختار سازماني و شيوه مديريت بر روي شاخص هاي بيمه‌اي- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي تاثير سبك مديريت بر ميزان شناخت و توجه مديران به عوامل انگيزشي بازاريابان بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي رابطه بين آگاهي مديران از عملكردهاي مديريت و نحوه عملكرد آنان در سازمانهاي بيمه‌اي- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي راههاي افزايش اثربخشي و بهبود مديريت در شركتهاي بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي روش‍ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارآی‍ی‌ در شركتهاي بيمه‌اي، مطالعه موردي بيمه عمر پاسارگاد- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي شاخص‌هاي توسعه منابع انساني در صنعت بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي بازاريابان بيمه عمر- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي كيفيت زندگي كاري بازاريابان بيمه عمر – انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي موانع‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه‌ بيمه‌ هاي عمر در کشور و ارائه‌ راهکارهاي مناسب‌- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
بررسي ميزان آشنايي مديران شركت با مهارت‌هاي سرپرستي و مديريت و نقش آن در كارآيي بنگاه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاريابان- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزايش كارايي كاركنان- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ – انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا – انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاريابان و ک‍ارآئ‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ – انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاريابان بيمه زندگي و پس انداز شركت بيمه پاسارگاد- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگي در ايران- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلي بازاريابان بيمه زندگي و پس انداز‌ ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب
تعيين‌ عوامل‌ موثر بر تقاضاي بيمه‌هاي زندگي – انجام پایان نامه مدیریت بیمه
توسعه منابع انساني در صنعت بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
جايگاه مديريت استراتژيک در شرکت هاي بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
جايگاه مديريت دانش در صنعت بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
جايگاه مديريت دانش در صنعت بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
حاکميت شرکتي و صنعت بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
حاکميت شرکتي و صنعت بيمه                                                    یارآموزان، یار آموزشی شما همین حالا سفارش دهید !
خلاقيت، نوآوري و کارآفريني در صنعت بيمه
خلاقيت، نوآوري و کارآفريني در صنعت بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ساختارهاي سازماني در شرکت هاي بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
سرمايه هاي فکري در صنعت بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
مديريت ريسک هاي شرکت هاي بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
مديريت ريسک هاي شرکت هاي بيمه، مطالعه موردي- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
مسئوليت هاي اجتماعي شرکت هاي بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
نقش IT در شرکت هاي بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارائ‍ی‌ م‍دی‍ران‌- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارآئ‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ – انجام پایان نامه مدیریت بیمه
نقش کارکردهاي مديريتي نوين در صنعت بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
نقش کارکردهاي مديريتي نوين در صنعت بيمه- انجام پایان نامه مدیریت بیمه
ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده‌هاي ايراني و تاثير آن بر بازار بيمه‌هاي عمر- انجام پایان نامه مدیریت بیمه

گروه تخصصی یارآموزان با داشتن دپارتمان تخصصی انجام پایان نامه مدیریت در کنار شماست. این دپارتمان انجام پایان نامه و پروپوزال در رشته مدیریت در گرایش های مختلف را پشتیبانی می کند.  گروه تخصصی یارآموزان با بهره گیری از دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری از دانشگاه های برتر ایران، آماده ارائه مشاوره به دانشجویان سراسر ایران و راهنمایی آن ها جهت انجام پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد، نوشتن پروپوزال با کیفیت بهتر است.

فرم ثبت سفارش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *