انجام پایان نامه رشته مدیریت اجرایی
فوریه 28, 2017
انجام پایان نامه مدیریت صنعتی
فوریه 28, 2017

انجام پایان نامه مدیریت بانکداری

انجام پایان نامه مدیریت بانکداری

همانطور که آگاه هستید، بانکداری یکی از ابزار مهم برای اجرای سیاست های پولی و مالی هر کشور است و از سوی دیگر اقتصاد یک کشور با شیوه کنترل منابع مالی آن کشور رابطه مستقیم دارد. از همین رو نیاز به رشته مدیریت بانکداری، به خصوص در زمان حال که تحولات اقتصادی تمامی کشورهای دنیا بر یکدیگر تاثر گذار است، بسیار احساس می گردد.
اگر به کارهای تحقیقاتی علاقمند بوده، در آمار و ریاضیات قدرتمند هستید و از سیاست های مالی سر در می آورید، در رشته مدیریت بانکی بسیار موفق خواهید شد. البته در نظر داشته باشید که ممکن است در آینده بنا بر ضرورت با ارباب رجوع نیز کار کنید، پس از همین حالا شکیبایی و خوش رفتاری با ارباب رجوع را تمرین نمایید. همچنین در نظر داشته باشید که به دلیل آنکه در آینده به عنوان نیروی کار جذب بانک ها خواهید شد روزانه به میزان 8 ساعت کامل باید در محل کار حضور یابید.
بعلاوه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته مدیریت بانکداری، به دلیل کم تجربه بودن در ابتدای امر به عنوان مشاور مالی و مدیریتی بانک ها و سازمان ها به کار گرفته نخواهند شد و باید کار خود را از سطوح اجرایی آغاز نمایند.
بازار کار رشته مدیریت بانکی
دانش فارغ التحصیلان رشته مدیریت بانکی، در تمامی زمینه هایی که به طور فعال با امور مالی مرتبط هستند، کاربرد دارد. البته تقریبا تمامی فارغ التحصیلان این رشته در نهایت جذب بانک ها خواهند شد.
رشته مدیریت بانکداری بازار کاری بسیار خوبی دارد و رفته رفته با افزایش توجه ها به مسائل پولی و مالی، بر رونق بازار کاری این رشته افزوده خواهد شد. کلیه امور حسابداری بانک ها، شعبات آن ها و موسسات وابسته به بانک ها، مدیریت مالی شرکت های طرف حساب و سرمایه گذاری بانک ها، ریاست شعب بانک ها و سایر سطوح کاری در بانک ها، طراحی یا اجرایی طرح روش های نوین بانکداری در موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی و… بر عهده فارغ التحصیلان رشته مدیریت بانکداری قرار خواهد گرفت.

موضوع پایان نامه مدیریت بانکداری                                                             یارآموزان، یار آموزشی شما همین حالا سفارش دهید !

در این بخش فهرست موضوع پایان نامه مدیریت بانکداری مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

 • ارائه مدلی جهت سنجش و کمی سازی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری – انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتباط آن با عملکرد بانکها- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتبط آن با عملکرد بانکها- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • ارزیابی عملکرد بانکها از بعد ریسک اعتباری با مدل DEA- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC – انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم گیری مدیران- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی تاثیر خصوصی سازی بر مدیریت سود بانکها (مطالعه موردی بانک)- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی تاثیر ریسک های بانکی (عملیاتی،اعتباری، نقدینگی و بازار) بر عملکرد بانکهای کشور- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه ارزش ویژه برند و عملکرد بانکها- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد (موردی بانک)- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان (موردی بانک)- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان (موردی بانک)- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان (موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و کارایی سازمان (موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان (موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان (موردی بانک)
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و کارایی و اثربخشی سازمان (موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود بانکها (موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با ریسک در سیستم بانکی- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با سرمایه گذاری در سیستم بانکی- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با کارایی در سیستم بانکی- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه سرمایه در گردش و بازده سهام بانکهای بورسی- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه سرمایه در گردش و سودآوری بانکها- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه شهرت بانکها و نیات رفتاری مشتریان (نقش شناخت، اعتماد و تعهد)- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه شهرت حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای محیطی سازمان با ساختار سازمانی(موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با عملکرد (موردی بانک …(موردی بانک ))
 • بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با عملکرد شرکتها- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بررسی عوامل موثر در حفظ پايداری منابع انسانی- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده ار تکنیک داده کاوی- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • پیش بینی میزان سپرده های بانک با استفاده از روش شبکه عصبی و آریما و مقایسه نتایج- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • تبیین رابطه کارایی و عملکرد (بازده) سهام بانکهای خصوصی- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی (موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان (موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری (موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • رابطه عدالت سازمانی با سودآوری (موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • رابطه قابلیت های سازمانی و عملکرد سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • رابطه قابلیت های سازمانی و عملکرد سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانکها- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی (موردی بانک )رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از ابزار داده کاوی
 • شناسایی و اولویت بندی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی (موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربر پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتری CRM در صنعت بانکداری- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • شناسایی و رتبه بندی شاخص های موفقیت اجرای مدیریت دانش بانک با استفاده از مدل PLS
 • طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیکی روابط با مشتریان (ECRM) در بانکها- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سیستم بانکی
 • طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMADM) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی
 • طراحی مدلهای جدید (ESQual) و (ERecSQual) جهت سنجش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • طراحی مدلی جهت مکانیابی بهینه شعب بانک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری
 • محاسبه نرخ تمرکز صنعت بانکداری (بانکهای دولتی و خصوصی) و بررسی ارتباط آن با سودآوری بانکها
 • مدیریت مشارکتی و اثربخشی و کارایی سازمانی (موردی بانک )- انجام پایان نامه مدیریت بانکداری

گروه تخصصی یارآموزان با داشتن دپارتمان تخصصی انجام پایان نامه مدیریت در کنار شماست. این دپارتمان انجام پایان نامه و پروپوزال در رشته مدیریت در گرایش های مختلف را پشتیبانی می کند.  گروه تخصصی یارآموزان با بهره گیری از دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری از دانشگاه های برتر ایران، آماده ارائه مشاوره به دانشجویان سراسر ایران و راهنمایی آن ها جهت انجام پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد، نوشتن پروپوزال با کیفیت بهتر است.

فرم ثبت سفارش

 

ارشد مدیریت جهانگردی,ارشد مدیریت مالی,انجام پایان نامه مدیریت,پایان نامه ارشد مدیریت,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت,پایان نامه مدیریت,پایان نامه مدیریت آموزشی,پایان نامه مدیریت اجرایی,پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری,پایان نامه مدیریت بازاریابی,پایان نامه مدیریت بازرگانی,پایان نامه مدیریت بانکداری,پایان نامه مدیریت بحران,پایان نامه مدیریت بهره وری,پایان نامه مدیریت تکنولوژی,پایان نامه مدیریت جهانگردی,پایان نامه مدیریت دولتی,پایان نامه مدیریت ریسک,پایان نامه مدیریت شهری,پایان نامه مدیریت صنعتی,پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات,پایان نامه مدیریت کارآفرینی,پایان نامه مدیریت مالی,پایان نامه مدیریت منابع انسانی,پایان نامه مدیریت ورزشی,پایان نامه مدیریتEMBA,پایان نامه مدیریتMBA,پایان نامه های مدیریت,پایان نامه های مدیریت بازرگانی,تحلیل آماری پایان نامه مدیریت,عناوین پایان نامه مدیریت,عنوان پایان نامه مدیریت,کارشناسی ارشد مدیریت mba,کارشناسی ارشد مدیریت بیمه,کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی,کارشناسی ارشد مدیریت مالی,موضوع پایان نامه مدیریت,موضوعات پایان نامه مدیریت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *