آمورش انجام پروژه با CATIA

انجام پروژه با CATIA

موسسه علمی پژوهشی یارآموزان با استفاده از کارشناسان مجرب به انجام شبیه سازی کامپیوتری با نرم افزار Catia می پردازد .

نمونه پروژه های انجام شده با CATIA

WhatsApp chat