تاييد بازشناسي OCR فارسي با کمک شواهد تصويري نوشتار پيوسته دست‌نويس

انجام پایان نامه ، انجام پروژه، تشخیص چهره
تشخيص چهره بر اساس يک تصوير آموزشي از هر فرد
نوامبر 23, 2016
تشخیص کاراکتر نوری ، انجام پایان نامه ، انجام پروژه
تشخیص کاراکتر نوری فارسی به وسیله یک سیستم خبره فازی عصبی (OCR فارسی)
نوامبر 23, 2016

تاييد بازشناسي OCR فارسي با کمک شواهد تصويري نوشتار پيوسته دست‌نويس

 تاييد بازشناسي OCR فارسي با کمک شواهد تصويري نوشتار پيوسته دست‌نويس

در اين پژوهش مراحل مقدماتي سيستمي براي ارزيابي بازشناسي خروجي يک سيستم OCR ، پياده‌سازي و ارائه شده است. اين سيستم ارزيابي بازشناسي OCR بر مبناي فاصله بين تصوير ورودي به سيستم OCR و تصوير ساخته شده بر مبناي تشخيص سيستم OCR  از همان تصوير ، با استفاده از ويژگي‌هاي دو تصوير و يک الگوريتم فاصله‌يابي عمل مي‌کند. سپس با به‌کارگيري يک مقدار آستانه براي فاصله دو تصوير صحت تشخيص تاييد يا رد مي‌شود. فاصله بين دو کلمه برآيند فاصله بين همبندهاي اصلي متناظر آن‌هاست. يک همبند قسمتي از کلمه است که بدون برداشته شدن قلم از روي کاغذ نوشته مي‌شود. در اين مجموعه موتور لازم براي مقايسه دو تصوير ورودي طراحي و ارائه شده که پس از اتصال به يک سيستم OCR و يک موتور سازنده تصوير از نتيجه OCR يک سيستم ارزيابي بازشناسي را به طور کامل پياده‌سازي مي‌کند. در برنامه طراحي شده براي ساخت موتور مقايسه ابتدا ، تصاوير پيش‌پردازش شده و همبندهاي اصلي آن‌ها پيدا مي‌شوند .سپس بردارهاي ويژگي مربوط به همبندهاي متناظر استخراج گشته ، فاصله آن‌ها توسط روش DTW به دست مي‌آيد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WhatsApp chat