شبیه سازی شبکه ابر کلود cloud

Cloud Computing Fundamental

 1. معرفی رایانش ابری
  • مفاهیم، ویژگی ها و تعاریف در حوزه رایانش ابری
  • مزایا و معایب رایانش ابری
  • مدل بلوغ رایانش ابری
  • آینده رایانش ابری
 2. مدل های ارائه خدمات و گسترش رایانش ابری
  • مدل های ارائه خدمات(IaaS, PaaS, SaaS)
  • مدل های استقرار (Private, Community, Public, Hybrid )
 3. معماری رایانش ابری
  • مدل مرجع رایانش ابری   (Cloud Computing Reference Architecture)
  • سطوح کنترل و مسئولیت در خدمات رایانش ابری
  • بررسی تفصیلی معماری SaaS, PaaS, IaaS
  • مقایسه معماری مراکز داده کلاسیک با مراکز داده مبتنی بر رایانش ابری
  • بررسی نمونه های موردی
 4. کسب و کار رایانش ابری
  • تاثیرات ظهور رایانش ابری بر کسب و کار IT
  • معماری راهکار (Solution Architecture)
 5. مهاجرت به رایانش ابری
  • پذیرش رایانش ابری
  • چالش ها و ملاحظات

Cloud Computing Technologies

 1. مروری بر سرویس های برترین ارائه دهنده خدمات مبتنی بر رایانش ابری (Amazon AWS)
 2. بررسی فناوری های زیرساختی مورد استفاده در رایانش ابری
  • مجازی سازی (KVM, Xen, VMware, Hyper-v, LXC)
  • منابع رایانشی (Server Virtualization, Converged infrastructure)
  • شبکه (Network Virtualization, SDN)
  • فضای ذخیره سازی (Cloud Storage, Block Storage, Network Storage, Object Storage)

OpenStack

 1. تاریخچه، سیر تکاملی و نسخه های OpenStack
 2. معماری ساختار، اجزای اصلی و عملکرد آن ها
  • معرفی Keystone (Identity Service)
   • بررسی تخصصی عملکرد Identity service
   • مدیریت و ایجاد domains, groups, projects, users, roles
   • مدیریت catalogue services and endpoints
  • معرفی Glance (Image Service)
   • به کارگیری image
   • ایجاد یک image نمونه (با رعایت تمامی نکات حرفه ای)
   • معرفی انواع Image در OpenStack
  • معرفی Nova (Compute Service)
   • بررسی تخصصی اجزای داخلی سرویس NOVA
   • معرفی و به کارگیری Flavor
   • کار با ماشینها مجازی (ایجاد، حذف، خاموش و …)
   • بررسی عملکرد، اختصاص و حذف Floating IP
   • ایجاد و مدیریت Security group rules
   • کار با Console
   • ایجاد و اختصاص Keypair
   • مدیریت Snapshotها
   • مدیریت Quota
  • معرفیNeutron (Networking Service)
   • مدیریت منابع شبکه (Router, Subnet, …)
   • ایجاد و مدیریت External Network
   • مدیریت Network Interfaces
  • معرفی Cinder (Block Storage Service)
   • مدیریت Volumes
   • پشتیبانگیری، بازگردانی و Snapshot
   • ایجاد و مدیریت Storage pools
   • volumes encryption
  • معرفی Swift (Object Storage Service)
   • معرفی اجزا و روش های پیاده سازی Swift
   • کار با Swift Ring Builder
 1. معرفی سرویس های Optional:
  • معرفی Heat (Orchestration Service)
   • پیاده سازی و استقرار با استفاده از Heat templates
  • معرفی Horizon (Dashboard Service)
  • معرفی Ceilometer (Telemetry Service)
  • معرفی Trove (Database as a Service)
  • معرفی Ironic (Bare Metal Service)
  • معرفی Designate (DNS Service)
  • معرفی Sahara (Big Data Processing Framework Provisioning Service)
  • معرفی Manila (Shared File Systems Service)
  • معرفی Magnum (Container Manager)
  • معرفی Zaqar (Messaging Service)
  • معرفی Congress (Governance Service)
  • معرفی Barbican (Key Management Service)
 2. شروع کار با:OpenStack
  • کار با خط فرمان (CLI)
  • کار با پنل د (Dashboard)
  • کار با API
 3. نصب و راه اندازی
  • راه اندازی با استفاده از PackStack
  • راه اندازی با استفاده از DevStack
  • معرفی سایر راهکارها: Ubuntu – HP – RedHat – Fuel
 4. رفع خطا و عیب یابی:
  • Monitoring سرویس ها
  • کار با log fileها
  • بررسی عملکرد Database و Messaging Service در Backend
  • تحلیل عملکرد سرویس ها
WhatsApp chat