شناسايي چهره تصویر بصورت یک مش از نقاط به هم متصل شده

موضوع شبکه های ادهاک
دسامبر 8, 2016
الگوریتم تخصیص ماشین های مجازی به سرور
دسامبر 8, 2016

شناسايي چهره تصویر بصورت یک مش از نقاط به هم متصل شده

روشها ي شناسايي چهره به سه دسته ي شناسايي با کمک 1)تصاوير دو بعدي 2)تصاوير سه بعدي 3)ترکيبي از تصاوير دوبعدي و سه بعدي تقسيم بندي می‏‏شوند. تصاویر دوبعدی نسبت به زاویه ی نور تابشی، چرخش چهره و غیره حساس می‏باشند. یکی از چالشهای اساسی در شناسایی به کمک تصاویر دوبعدی، غلبه بر این دو مشکل است . بدلیل ماهیت اطلاعات، در شناسایی با تصاویر سه بعدی که حاوی اطلاعات عمق می‏باشد و نه شدت روشنایی نسبت به شدت روشنایی و رنگ چهره مقاوم هستند و امکان چرخش و بدست آوردن تصویر تحت زوایای دیگر نیز امکان پذیر است. لذا می‏توان سیستمی ‏طراحی کرد که نسبت به زاویه ی چهره مستقل باشد و بتوان به کمک تصاویر بدست آمده تحت هر زاویه ای شخص مورد نظر را شناسایی کرد. همچنین شناسایی با کمک تصاویر سه بعدی امکان استفاده از روشهایی علاوه بر روشهایی که در شناسایی به کمک تصاویر دو بعدی وجود دارد را فراهم می‏کند و تعیین کردن نقاط مهم چهره با استفاده از تصاویر دارای اطلاعات عمق با راحتی بیشتری امکان پذیر است. مش های صورت، بردارهای نرمال، انحنای صورت، پستی و بلندی های چهره و غیره از جمله اطلاعاتی هستند که در تصاویر دو بعدی وجود ندارند ولی در تصاویر سه بعدی قابل دسترسی بوده و می‏توان از آنها برای شناسایی استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WhatsApp chat