مشاوره رایگان
در این مرحله گروه یارآموزان تلاش دارندتا از طریق تلفنی، آنلاین وحضوری مراحل اولیه آشنایی و همچنین راهنمایی اولیه رابرای کلیه دانشجویان ومرتبط باحوزه کاری گروه یارآموزان نماید.
در این مرحله در یک جلسه پرسش و پاسخ توسط مشاوران ما، نیاز سنجی های لازم اجرا گردیده و بر اساس این نیازها خدمات ایران تز برای مشتریان گرامی ارائه می گردد.
در این مرحله ،مشاوره با دو گروه از دانشجویان انجام می شود:
-گروه اول دانشجویانی که فقط نیاز به راهنمایی دارند وخود توانایی و زمان اجرای کار را دارا می باشند.مشاوره برای این گروه به صورت رایگان و در یک جلسه ارائه می گردد.
-گروه دوم دانشجویان و سازمان هایی که  خود توان و زمان اجرای پروژه تحقیقاتی خود را ندارند در این صورت مشاوره برای این گروه به سمت انعقاد قرار داد کاری و اجرای پروژه به صورت  تعاملی سوق می یابد.
انتخاب موضوع

در این مرحله از تحقیق، بعد از انجام توافقات اولیه با توجه به موارد زیر موضوعات پروژه و یا پایان نامه های جدید پیشنهادی گروه یارآموزان به مشتریان محترم ارائه می گردد:

الف)موضوع با توجه به رشته و گرایش افراد انتخاب می شود.

ب) موضوعات با توجه به علایق دانشجو و مرتبط با حوزه کاری وی ارائه می گردد.

ج) موضوعات با توجه به سلایق اساتید راهنما انتخاب می گردد.

د )جدیدترین موضوعات انتخاب می شود.

ه )موضوعات از سایت های معتبر ارائه می گردد.

 

نگارش پروپوزال

در این بخش از تحقیق با توجه به مقالات بیس انتخاب شده و همچنین مباحث مطرح شده در بخش انتخاب موضوع، پروپوزال و طرح اولیه تحقیق تهیه می شود.

در یک پروپوزال دانشگاهی موارد زیر باید بیان شود:

الف- عنوان تحقیق:

1- عنوان به زبان فارسی.

2-  عنوان به زبان انگليسي.

ب – تعداد واحد پايان‏نامه.

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏ هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق).

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق).

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي).

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏ وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی).

ط-  سؤالات تحقیق.

ی-  فرضيه ‏هاي تحقیق.

ک- تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی).

روش شناسی تحقیق

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك).

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏ هاي آزمون»،  «انجام آزمايش‏ها» و   غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها.

ج –  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏ اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها.

د – جامعه آماري، روش نمونه ‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان).

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها.

نگارش فصل اول “کلیات تحقیق”

این بخش از پژوهش شامل کلیاتی از طرح تحقیق می باشد، این بخش شامل موارد زیر می باشد:

-مقدمه تحقیق.

-بیان مسئله.

-اهمیت موضوع.

-اهداف تحقیق.

-سوالات تحقیق.

-فرضیات تحقیق.

-روش تحقیق.

-جامعه و نمونه تحقیق.

-مدل مفهومی.

-قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی.

-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.

-تعریف متغیر های تحقیق.

 

مبانی نظری فصل دوم

در این فصل با توجه به موضوع تصویب شده مبانی نظری مرتبط با متغیر های تحقیق ارائه می شود.

بخش های مختلف این فصل شامل موارد زیر می باشد:

-مقدمه.

-بخش اول توصیف متغیر اول.

-بخش دوم توصیف متغیر دوم.

-بخش سوم بررسی رابطه بین متغیر اول و دوم از نظرات محققین.

-بخش چهارم پیشینه تحقیق:

الف)پیشینه داخلی.

ب)پیشینه خارجی.

روش شناسی تحقیق

در این بخش مطالب در قالب موارد زیر بیان می شود:

– مقدمه.

– نوع تحقيق.

مراحل اجرای این پژوهش در قالب موارد زیر می باشد:

– جامعه آماري.

– نمونه و روش نمونه گیری.

– معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات.

– روش جمع آوري داده ها.

– روش تجزيه و تحليل داده ها.

– روايي و پايايي.

طراحی ابزار تحقیق

در این بخش ابزار مناسب تحقیق از طریق مقالات معتبر در قالب های زیر ارائه می شود:

1) پرسشنامه

پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سوال ها (گويه ها) است كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنهاپاسخ لازم را ارائه مي‌دهد. اين پاسخ، داده مورد نياز  پژوهشگر  را  تشكيل  مي‌دهد. سوال هاي  پرسشنامه  را  نوعي  محرك- پاسخ  مي‌توان محسوب  كرد. از طريق  سوال هايپرسشنامه مي‌توان دانش، علايق، نگرش و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرار داد، به تجربيات قبلي وي پي برده و به آنچه در حال  حاضر  انجام  مي‌دهد  آگاهي  يافت. بايد توجه  داشت كه در برخي فرهنگ ها با توجه به شرايط اجتماعي، پرسشنامه نمي تواند داده ها را با دقت لازم، همانند، يك مصاحبه عميق، بدست دهد.  بنابراين  براي  بالابردن   دقت  داده هاي گردآوري شده، توصيه مي‌شود كه تكميل پرسشنامه همراه با ساير ابزارهاي گردآوري داده ها باشد. در غير اينصورت بايد داده هاي حاصله را با قيد احتياط به كار برد.

1-1)اصول كلي تنظيم پرسشنامه

– سوال هاي پرسشنامه بايد بر اساس هدف ها يا سوال هاي تحقيق تنظيم گردد؛

– پرسشنامه بايد پاسخ دهنده را جذب نموده و سوال هاي آن براي او جالب باشد؛

– پرسشنامه بايد تا حد امكان كوتاه باشد و داده هاي مورد نياز پژوهشگر را فراهم آورد؛

– دستورالعمل تكميل پرسشنامه بايد كوتاه بوده و حاوي كليه اطلاعات مورد نياز پاسخ دهنده، براي كامل كردن پرسشنامه  باشد. پرسشنامه  بايد  همراه  دستورالعمل  تكميل  آن بوده و چگونگي پاسخ دادن به سوال ها را براي پاسخ دهنده تشريح كند.

2-1)اجزاء اصلي پرسشنامه

پرسش نامه بايد شامل اجزاء زير باشد:

الف: نامه همراه يا مقدمه اي براي آماده كردن پاسخ دهنده جهت تكميل پرسشنامه .

ب: دستورالعمل.

ج: سوال ها (گويه ها).

2) مصاحبه

مصاحبه يكي از ابزارهاي جمع آوري داده ها  محسوب  مي‌شود. اين  ابزار  گردآوري  داده ها،  امكان  برقراري  تماس  مستقيم  با  مصاحبه شونده را  فراهم  مي آورد  و با كمك  آن مي‌توان به ارزيابي عميق تر ادراك ها، نگرش ها، علايق و آرزوهاي آزمودني ها پرداخت. از سوي ديگر مصاحبه ابزاري است كه امكان بررسي موضوع هاي پيچيده  پي گيري پاسخ ها يا پيدا كردن علل آن و اطمينان يافتن از درك سوال از سوي آزمودني را فراهم مي سازد. اعتقاد بر اين است كه در جريان مصاحبه بسياري از حالت ها و عكس   العمل هاي  آزمودن فاش شده و مي‌توان به مقاومت مصاحبه شونده در برابر برخي سوال ها پي برد. براي آنكه مصاحبه داراي كارآيي بوده و در رسيدن به هدف هاي تحقيق به محقق ياري  نمايد،  توجه به نكات زير ضروري است:

– ايجاد جو دوستانه:اولين هدف مصاحبه گر بايد آن باشد كه پاسخ دهنده را در شرايط مطلوبي قرار دهد. با ايجاد جوي كه توام  با  اعتماد  و  اطمينان  است، پاسخ هاي   آزمودني به واقعيت نزديكتر خواهد بود.

– توجه و علاقه مصاحبه گر:مصاحبه گر بايد به پاسخ هاي مصاحبه شونده دقت داشته و آن ها را با علاقه مندي پيگيري نمايد. ثبت پاسخ ها بدون داشتن توجه، منجر به  آن  مي‌گرددكه پاسخ دهنده نيز به سوالات با دقت و علاقه مندي پاسخ ندهد.

– نظم در ارائه سوال ها:پژوهشگر بهتر است مصاحبه را با سوال هاي  بنيادي  و  اساسي  شروع  كرده  و سپس به  تدريج  سوال هاي  ويژه  و حساس  را مطرح كند. مطرح نمودن سوال هاي حساس زماني آغاز مي‌شود كه ميان مصاحبه گر و مصاحبه شونده اعتماد برقرار شود. بنابراين آزمودني مقاومت كمتري نسبت به سوال ها خواهد داشت.

– نشان ندادن عكس العمل به پاسخ هاي آزمودني:مصاحبه گر نبايد نسبت به پاسخ هاي مصاحبه شونده حالت تعجب، تشويق، سرزنش و  يا  عكس العمل هاي  بازدارنده  ديگري ازخود نشان دهد. زيرا عكس العمل نامناسب مصاحبه گر مي‌تواند بر پاسخ ها اثر گذاشته، پاسخ خاصي را به آزمودني القا كند و علاوه بر آن آزمودني را مورد قضاوت قرار دهد.

– مطرح كردن سوال ها به شيوه مشابه در طول مصاحبه:براي مطرح كردن  سوال ها  بايد از  واژگان  مشابه و   جمله بندي  يكسان  براي  تمام  آزمودني ها استفاده كرد. زيرا در غيراينصورت ممكن است تفاوت هايي در پاسخ آزمودني ايجاد شود.

تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این بخش به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از ابزار تحقیق از نرم افزارهای تحلیلی مختلف استفاده می شود. این نرم افزارها در زیر ارائه شده است:

SPSS:

بررسی روابط بین متغیر های تحقیق و همچنین اولویت بندی و رتبه بندی متغیر ها.
بررسی وضعیت متغیر های تحقیق در قالب آزمون های پارامتریک، بررسی نوع توزیع داده های تحقیق، بررسی تحلیل اکتشافی گویه های پرسشنامه و تحلیل توصیفی متغیر ها.

AMOS:

مدل یابی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر، تحلیل عاملی تاییدی، بررسی روابط مستقیم و غیر مستقیم بین متغیر ها و برازش مدل مفهومی.

LISREL:

مدل یابی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر، تحلیل عاملی تاییدی، بررسی روابط مستقیم و غیر مستقیم بین متغیر ها و برازش مدل مفهومی.

EQS:

مدل یابی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر، تحلیل عاملی تاییدی، بررسی روابط مستقیم و غیر مستقیم بین متغیر ها و برازش مدل مفهومی.

EVIEWS:

بررسی روابط بین متغیر های پانل دیتا و سری های زمانی و اقتصاد سنجی.

EXPERT CHOICE:

اولویت بندی از طریق تحلیل سلسله مراتبی.

برای ثبت سفارش و ارتباط با گروه یارآموزان از فرم زیر استفاده کنید:

فرم ثبت سفارش