مشاوره درانجام پایان نامه ماشین های الکتریکی
فوریه 4, 2017
مشاوره در انجام پایان نامه مهندسی برق کنترل
فوریه 5, 2017


مشاوره در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم

مشاوره در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرت میدان

مشاوره در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات طراحی آنتن

مشاوره در انجام پایان نامه سیستم های دسترسی چندگانه در مخابرات نوری (optical CDMA)

مشاوره در انجام پایان نامه مباحث غیرخطی در مخابرات فیبر نوری

مشاوره در انجام پایان نامه آشکارسازی در سیستم های مخابرات نوری

مشاوره در انجام پایان نامه تقویت کننده های نوری

مشاوره در انجام پایان نامه کارایی و تحلیل آماری سیستم های مخابرات نوری

مشاوره در انجام پایان نامه کاربرد ادوات غیرخطی در آشکارسازی سیگنال های مخابرات نوری

مشاوره در انجام پایان نامه شبکه های مخابرات نوری

مشاوره در انجام پایان نامه طراحی ادوات مایکروویوی مانند کوپلر، فیلتر و …

مشاوره در انجام پایان نامه  با استفاده از نرم افزار های شبیه ساز CST Microwave studio  وHfss

مشاوره در انجام پایان نامه طراحی ادوات مایکروویوی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *