نمونه پایان نامه های رشته علوم پایه

خدمات پایان نامه گروه پژوهشی یار آموزان

موسسه علمی پژوهشی یارآموزان جهت مشاوره در نگارش پروپزال و پایان نامه های مرتبط با علوم پایه با استفاده از کارشناسان خبره در گرایش های مختلف آماده به همکاری می باشد.
گرایش های رشته ریاضی:
• ریاضی کاربردی
• آمار ریاضی
• ریاضی محض
گرایش های رشته فیزیک:
• فیزیک اتمی
• فیزیک مولکولی
• مهندسی هسته ای
• نجوم
• هواشناسی
گرایش های رشته شیمی:
• شیمی فیزیک
• شیمی معدنی
• شیمی کاربردی
• شیمی آلی
• شیمی تجزیه

نمونه پایان نامه های انجام شده در رشته های علوم پایه