نمونه پایان نامه های رشته مهندسی برق

خدمات پایان نامه گروه پژوهشی یار آموزان

موسسه علمی پژوهشی یارآموزان با استفاده از کارشناسان مجرب در رشته مهندسی برق در گرایش های قدرت، ، کنترل ، مخابرات ، الکترونیک آماده ارایه خدمات مشاوره ای انجام پروپزال ، انجام پایان نامه ، انجام شبیه سازی کامپیوتری و غیره می باشد.

نمونه پایان نامه های انجام شده در رشته مهندسی برق

• تحلیل و شبیه سازی، طراحی، ساخت و کنترل مبدل های الکترونیک قدرت
• تحلیل و شبیه سازی رفتار مبدل های الکترونیک قدرت با در نظر گرفتن المان های پارازیت
مشاوره در انجام پروژه های کنترل (طراحی کنترلر) موتور القایی بر اساس کنترل برداری مستقیم در امتداد شار روتور و کنترل مستقیم گشتاورDTC
• طراحي و پياده‌سازي مبدل چند سطحي با کنترل به روش مدولاسيون دامنه و پهناي پالس
مشاوره در انجام پایان نامه سیستم های قدرت:
مشاوره در انجام پروژه های کنترل(طراحی کنترلر) ماشین سنکرون مغناطیس دائم قطب صاف و قطب برجسته با قابلیت کار در ناحیه تضعیف میدان
مشاوره در انجام پایان نامه قیمت دهی و برنامه ریزی کوتاه مدت Genco
مشاوره در انجام پایان نامه ارزيابي قابليت اطمينان سيستم‌ها ي قدرت
مشاوره در انجام پایان نامه بهره برداری از شبکه توزیع در حضور DG
مشاوره در انجام پایان نامه بهره برداری از شبکه توزیع در حضور DG
مشاوره در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرت میدان
مشاوره در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم
مشاوره در انجام پایان نامه سیستم های دسترسی چندگانه در مخابرات نوری (optical CDMA)
مشاوره در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات طراحی آنتن
مشاوره در انجام پایان نامه آشکارسازی در سیستم های مخابرات نوری
مشاوره در انجام پایان نامه مباحث غیرخطی در مخابرات فیبر نوری
مشاوره در انجام پایان نامه کارایی و تحلیل آماری سیستم های مخابرات نوری
مشاوره در انجام پایان نامه تقویت کننده های نوری
مشاوره در انجام پایان نامه شبکه های مخابرات نوری
مشاوره در انجام پایان نامه کاربرد ادوات غیرخطی در آشکارسازی سیگنال های مخابرات نوری
مشاوره در انجام پایان نامه با استفاده از نرم افزار های شبیه ساز CST Microwave studio وHfss
مشاوره در انجام پایان نامه طراحی ادوات مایکروویوی مانند کوپلر، فیلتر و ...
مشاوره در انجام پایان نامه کنترل بهینه
مشاوره در انجام پایان نامه طراحی ادوات مایکروویوی
مشاوره در انجام پایان نامه کنترل غیرخطی
مشاوره در انجام پایان نامه کنترل صنعتی
مشاوره در انجام پایان نامه رباتیک
مشاوره در انجام پایان نامه کنترل چند متغیره
مشاوره در انجام پایان نامه سیستم های مرتبه کسری
مشاوره در انجام پایان نامه طراحی کنترلر پیشبین (MPC) غیر خطی چند متغیره
مشاوره در انجام پایان نامه های مرتبط با شناسایی الگو
مشاوره در انجام پایان نامه شناسایی سیستم های خطی
مشاوره در انجام پایان نامه طراحی تخمین گر حالت استاتیک و دینامیک توسط فیلتر کالمن
مشاوره در انجام پایان نامه های مرتبط با شناسایی الگو
مشاوره در انجام پایان نامه مرتبط با آشوب و کنترل آن
مشاوره در انجام پایان نامه های LQR,LQG
مشاوره در انجام پایان نامه طراحی کنترلر تطبیقی خود تنظیم
مشاوره در انجام پایان نامه مرتبط با آشوب و کنترل آن
مشاوره در انجام پایان نامه شناسایی سریع سیستم های غیرخطی
مشاوره در انجام پایان نامه بررسی روش های پایدارسازی و تخمین نرخ چرخش خط دید
مشاوره در انجام پایان نامه شناسایی پارامترهای ژنراتور سنکرون
مشاوره در انجام پایان نامه شناسایی و شبیه سازی مجموعه هدایت و کنترل موشک
مشاوره در انجام پایان نامه جایابی بهینه ادوات FACTS در شبکه قدرت
مشاوره در انجام پایان نامه محاسبه قابلیت اطمینان شبکه توزیع
مشاوره در انجام پایان نامه کنترل فرکانس شبکه قدرت در حضور ادوات اندازه گیری گسترده(PMU)
مشاوره در انجام پایان نامه مطالعه دینامیکی شبکه در حضور PMU
مشاوره در انجام پایان نامه تخصیص هزینه انتقال در بازار برق(Transmission cost allocation in restructured market)
مشاوره در انجام پایان نامه مطالعه پاسخ بار(Demand Response) و تاثیرلت مربوط به آن در برنامه ریزی شرکت های واسطه
مشاوره در انجام پایان نامه کنترل شارژ خودروهای الکتریکی در شبکه هوشمند (smart grid)
مشاوره در انجام پایان نامه بررسی تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی بر شبکه قدرت
مشاوره در انجام پایان نامه روش های بستن بازار توان راکتیو و تخصیص هزینه ها در ساختار pool
مشاوره در انجام پایان نامه در زمینه روش های پاسخگویی بار
مشاوره در انجام پایان نامه تخصیص هزینه های رزرو گردان در بازار تجدید ساختار یافته
مشاوره در انجام پایان نامه تاثیر تولیدات پراکنده در شبکه توزیع
مشاوره در انجام پایان نامه بهینه سازی سیستم حفاظت کارخانه
مشاوره در انجام پایان نامه مدیریت ریسک شرکت های تولیدی برق(Genco)
مشاوره در انجام پایان نامه تاثیر پارکینگ های خودروهای برقی بر تراکم خطوط انتقال و قیمت در بازار برق
مشاوره در انجام پایان نامه بهبود پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید منابع تولید پراکنده
مشاوره در انجام پایان نامه تاثیر مکان و سطح نفوذ مزارع بادی بر پایداری سیگنال کوچک سیستم
مشاوره در انجام پایان نامه پیش بینی کوتاه مدت بار برای تعطیلات و روزهای خاص با استفاده از شبکه های عصبی
مشاوره در انجام پایان نامه حذف هارمونیک های سیستم قدرت با استفاده از فیلترهای موازی
مشاوره در انجام پایان نامه برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال
مشاوره در انجام پایان نامه مهندسی برق قدرت با نرم افزارهای , PSCAD, DIGSILENT, AUTOCAD, VISIO, PSIM, ENDNOTE,MALAB
مشاوره در انجام پایان نامه طراحی و شبیه سازی مبدل Rms-to-DC حالت جریان با توان مصرفی پایین و گستره ی پویایی
مشاوره در انجام پایان نامه الگوریتم تشخیص اثر انگشت با بکارگیری تطبیق تصویر بر مبنای فاز
مشاوره در انجام پایان نامه ردیابی اشیاء متحرک بر مبنای هسته اصلی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی توده ذرات انطباقی
مشاوره در انجام پایان نامه پیکره بندی سیستم اتوماسیون خط تولید شرکت خودروسازی
مشاوره در انجام پایان نامه طراحی مبدل انالوگ به دیجیتال برای کاربردهای پزشکی
مشاوره در انجام پایان نامه طراحی مقسم فرکانس ILFD (Injection-locked frequency divider) با توان بسیار پایین
مشاوره در انجام پایان نامه مدلسازی بخش field سیستم های کنترل گسترده
مشاوره در انجام پایان نامه پیاده سازی یک کنترلر فازی برای کنترل دور موتور 3 فاز بر روی FPGA (Field Programmable Gate Arrays)