modir

می 30, 2017

(ns2) انجام پایان نامه طراحی محیط شبیه سازی برای اندازه گیری هزینه علامت دهی پیام های ثبت در شبکه های Mobile IP

انجام پایان نامه طراحی محیط شبیه سازی برای اندازه گیری هزینه علامت دهی پیام های ثبت در شبکه های Mobile IP با رشد تعداد كاربران MIP، […]
می 30, 2017

انجام پایان نامه یک روش ذخیره‌سازی داده محور انرژی آگاه جدید در شبکه‌ حسگر بی‌سیم(ns2)

انجام پایان نامه یک روش ذخیره‌سازی داده محور انرژی آگاه جدید در شبکه‌ حسگر بی‌سیم پیشرفتهای اخیر در فناوری بیسیم و الکترونیک امکان ایجاد شبکههای حسگر […]
می 30, 2017

انجام پایان نامه توسعه شبیه ساز‏‎OMNet++‎‏ جهت تسهیل شبیه‌سازی سوئیچ شبکه(ns2)

انجام پایان نامه توسعه شبیه ساز‏‎OMNet++‎‏ جهت تسهیل شبیه‌سازی سوئیچ شبکه ممکن است کسب برخی از پارامترهای یک سیستم، به دلیل بزرگ یا پیچیده بودن سیستم […]
می 30, 2017

انجام پایان نامه طراحی کنترل‌کننده تصادفی جهت کمینه‌سازی واریانس طول صف در شبکه‌های انتقال داده(ns2)

انجام پایان نامه طراحی کنترل‌کننده تصادفی جهت کمینه‌سازی واریانس طول صف در شبکه‌های انتقال داده گسترش روز‌افزون شبکه اینترنت و افزایش تعداد کاربران، پدیده‌ای به نام […]
می 30, 2017

انجام پایان نامه بهبود عملکرد پروتکل Tcp با شبیه سازی الگوریتم های Tcp Reno و Tcp Sack درصف RED با شبیه ساز Ns2

انجام پایان نامه بهبود عملکرد پروتکل Tcp با شبیه سازی الگوریتم های Tcp Reno و Tcp Sack درصف RED با شبیه ساز Ns2 درشبکه تاخیر انتشارو […]