modir

می 29, 2017

انجام پایان نامه بهبود عملکرد‎ ‎ردیابی تصویری ‏‎ ‎به کمک فیلتر ذره ای و روش های هوشمند

انجام پایان نامه بهبود عملکرد‎ ‎ردیابی تصویری ‏‎ ‎به کمک فیلتر ذره ای و روش های هوشمند ردیابی هدف در طول زمان مستلزم انطباق اشیا در […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه ردیابی هدف با استفاده از روش های ابتکاری

انجام پایان نامه ردیابی هدف با استفاده از روش های ابتکاری ردیابی هدف یکی از موضوعات مهم در بینایی ماشین می باشد. از جمله الگوریتم های […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه ردیابی انسان با وجود انسداد با دید چنددوربینی

انجام پایان نامه ردیابی انسان با وجود انسداد با دید چنددوربینی در این پروژه ردیابی موشک زمین به زمین به روش غیرفعال با اندازه‌گیری فقط زوایا […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه ارائه یک سیستم توصیه‌گر برای انتخاب نقاط پرنده‌نگری در استان گلستان، ایران

انجام پایان نامه ارائه یک سیستم توصیه‌گر برای انتخاب نقاط پرنده‌نگری در استان گلستان، ایران در عرصه جهانی، توسعه فناوری اطلاعات تأثیر عمیق بر بخش گردشگری […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه ارائه راهکارهای مبتنی بر روابط اعتماد به منظور افزایش کارایی سیستم‌های توصیه‌گر

انجام پایان نامه ارائه راهکارهای مبتنی بر روابط اعتماد به منظور افزایش کارایی سیستم‌های توصیه‌گر با توسعه‌ی سریع محیط جهانی وب، افراد می‌توانند دانش و اطلاعات […]