modir

string(5) "salam" bool(true)
می 19, 2018

انجام پروژه دانشجویی

آموزش انجام پروژه دانشجویی انجام پروژه دانشجویی در طول تحصیل و حتی اتمام تحصیلات دانشجویان با پروژه های زیادی در زمینه رشته و گرایش خود سروکار دارند […]
می 19, 2018

آموزش انجام پروژه پردازش تصویر در نرم افزار

انجام پروژه پردازش تصویر در نرم افزار یکی از زمینه های مهندسی کامپیوتر و انجام پروژه هوش مصنوعی و بعضا مهندسی مخابرات،پردازش تصویر است. پردازش تصاویر […]
می 19, 2018

انجام شبیه سازی هوش مصنوعی با متلب

آموزش انجام پروژه دانشجویی هوش مصنوعی  انجام پروژه هوش مصنوعی یا  artificial intelligence اصطلاح تخصصی است که به عکس العمل و رفتار یک ماشین در شرایط […]
می 19, 2018

هوش-مصنوعی

آموزش انجام پروژه دانشجویی هوش مصنوعی  انجام پروژه هوش مصنوعی یا  artificial intelligence اصطلاح تخصصی است که به عکس العمل و رفتار یک ماشین در شرایط […]
می 17, 2018

IOT اینترنت اشیا با متلب

آموزش انجام پروژه با matlab انجام پروژه متلب ، پروژه متلب ، پروژه matlab ، شبیه سازی با متلب ، شبیه سازی مقاله با متلب ، […]
WhatsApp chat