modir

می 28, 2017

انجام پایان نامه تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر روش فازی با رویکرد حداکثر کیفیت ممکن

انجام پایان نامه تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر روش فازی با رویکرد حداکثر کیفیت ممکن اینترنت به همان نسبت که در تبادل وانتقال […]
می 28, 2017

انجام پایان نامه تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از خوشه بندی گراف جریان

انجام پایان نامه تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از خوشه بندی گراف جریان حمله به شبکه‌های کامپیوتری در دهه‌ی گذشته از لحاظ تعداد و شدّت […]
می 28, 2017

انجام پایان نامه ارائه یک روش همبسته سازی هشدارها به منظور تشخیص حملات کند

انجام پایان نامه ارائه یک روش همبسته سازی هشدارها به منظور تشخیص حملات کند سیستم‌های تشخیص نفوذ با توجه با ماهیتشان هشدارهای زیادی تولید می‌نمایند به […]
می 28, 2017

انجام پایان نامه ارائه‌ی یک سیستم تشخیص نفوذ توزیع‌شده جهت بالا بردن امنیت در رایانش ابری

انجام پایان نامه ارائه‌ی یک سیستم تشخیص نفوذ توزیع‌شده جهت بالا بردن امنیت در رایانش ابری امروزه ساختار توزیع‌شده و باز رایانش ابری، باعث تبدیل‌شدن این […]
می 28, 2017

انجام پایان نامه تشخیص نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

انجام پایان نامه تشخیص نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی از آنجايي که از نظر تکنيکي ايجاد سيستم هاي کامپيوتري بدون نقاط ضعف […]