modir

می 27, 2017

انجام پایان نامه تشخیص و آنالیز چهره در تصویرهای دیجیتالی رنگی موبایل و وبکم توسط روش های ترکیبی

انجام پایان نامه تشخیص و آنالیز چهره در تصویرهای دیجیتالی رنگی موبایل و وبکم توسط روش های ترکیبی تشخیص چهره به دلیل کاربردهای زیاد از اهمیت […]
می 27, 2017

انجام پایان نامه تشخیص چهره انسان با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته دو بعدی مبتنی بر فیلترهای گابور و شبکه عصبیش

انجام پایان نامه تشخیص چهره انسان با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته دو بعدی مبتنی بر فیلترهای گابور و شبکه عصبیش تشخیص چهره ی انسان مبنای […]
می 27, 2017

انجام پایان نامه تشخیص چهره انسان بر اساس مدل رنگ پوست و تصویر باینری با استفاده از فضای رنگ RGB و HSV

انجام پایان نامه تشخیص چهره انسان بر اساس مدل رنگ پوست و تصویر باینری با استفاده از فضای رنگ RGB و HSV تشخیص چهره انسان پایه […]
می 27, 2017

انجام پایان نامه تشخیص چهره با استفاده از تصاویر ویدیویی

انجام پایان نامه تشخیص چهره با استفاده از تصاویر ویدیویی تشخیص چهره، توانــایی تشخـــیص یک افـــراد با توجه به ویژگی‌های چهر? آنها است. تشخیص چهره، یک […]
می 25, 2017

انجام پایان نامه فشرده‌سازی سیگنال صحبت با نرخ بیت 3/5-4/5 کیلوبیت در ثانیه

انجام پایان نامه فشرده‌سازی سیگنال صحبت با نرخ بیت 3/5-4/5 کیلوبیت در ثانیه امروزه پردازش سیگنال از پیشرفت چشمگیری برخوردار است و در این میان روشهای فشرده‌سازی […]