modir

می 22, 2017

انجام پایان نامه کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم

کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم مهمترین چالش در شبکه های حسگر بیسیم ، مسئله انرژی مصرفی و طول عمر شبکه می باشد . […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه مدیریت شبکه حسگر دوربین برای پوشش حداکثر میدان دید

 مدیریت شبکه حسگر دوربین برای پوشش حداکثر میدان دید شبکه های حسگر دوربین شامل تعداد زیادی از گرههای حسگر ساده و کوچک است که روی ناحیه‌ای […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه بررسی و بهبود روشهای تقلیل استفاده از انرژی مبتنی بر تحرک در شبکه‌های حسگر بیسیم

بررسی و بهبود روشهای تقلیل استفاده از انرژی مبتنی بر تحرک در شبکه‌های حسگر شبکه‌های حسگر بی‌سیم از مجموعه‌ای از گره‌های مستقل با توان مصرفی و […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه بهبود پوشش وطول عمر شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از مجموعه‌های پوششی

بهبود پوشش وطول عمر شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از مجموعه‌های پوششی یک چالش بزرگ برای شبکه‌های حسگر بیسیم ، طراحی الگوریتم‌هایی کارآمد به منظور نظارت […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه توزیع متعادل بار کاری روی شبکه های حسگر بیسیم، بر اساس فاصله از چاهک

توزیع متعادل بار کاری روی شبکه های حسگر بیسیم، بر اساس فاصله از چاهک الگوریتم های مسیردهی که روی شبکه های حسگر بیسیم اجرا می شوند […]