modir

می 22, 2017

انجام پایان نامه استفاده از MPLS برای ساده‌سازی مهندسی ترافیک در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار

استفاده از MPLS برای ساده‌سازی مهندسی ترافیک در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار معماری شبکه مبتنی بر نرم‌افزار (SDN)، یک معماری نوین برای شبکه‌های کامپیوتری است که […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه ارائه روشی برای بهبود جریان‌های ویدئویی در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار و شبکه‌های توزیع محتوا

ارائه روشی برای بهبود جریان‌های ویدئویی در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار و شبکه‌های توزیع محتوا امروزه ترافیک‌های جریان ویدئویی بیشترین حجم ترافیک را تشکیل می‌دهند و […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه روش مدیریت توزیع جریان ها در سیستم های مبتنی بر OpenFlow

روش مدیریت توزیع جریان ها در سیستم های مبتنی بر OpenFlow معماری فعلی شبکه‌های مرکز داده ترکیبی از سوئیچ‌های اترنت و روترها است. اما این معماری […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه طراحی یک دیواره آتش مبتنی بر شبکه های نرم افزاری تعریف شده

طراحی یک دیواره آتش مبتنی بر شبکه های نرم افزاری تعریف شده شبکه نرم افزاری-تعریف شده (SDN) حوزه ای در شبکه است که در آن از […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه مهندسی ترافیک در شبکه‌های نرم افزاری تعریف شده (SDN)

مهندسی ترافیک در شبکه‌های نرم افزاری تعریف شده (SDN) در سال‌های اخیر روش‌هایی برای استفاده‌ بهینه از منابع در شبکه‌های کامپیوتری به ویژه شبکه‌ی مراکز داده […]