modir

می 22, 2017

تخصیص تطبیقی منابع در کنترل گر شبکه های مبتنی بر نرم افزار

تخصیص تطبیقی منابع در کنترل گر شبکه های مبتنی بر نرم افزار SDN با جداسازی سطح داده و سطح کنترلی از هم، امکان مدیریت تجهیزات شبکه‌ای […]
می 22, 2017

مدیریت کیفیت سرویس در شبکه های مبتنی بر نرم افزار

مدیریت کیفیت سرویس در شبکه های مبتنی بر نرم افزار چکیده امروزه محبوبیت زیاد کاربردهای بلادرنگ، ضرورت تضمین کیفیت سرویس برای آن کاربردها را به شبکه […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه توازن بار سرور‌ها با استفاده از پروتکل OpenFlow

توازن بار سرور‌ها با استفاده از پروتکل OpenFlow شبکه نرم افزاری تعریف شده (SDN) فناوری جدیدی در شبکه‌های کامپیوتری است که در آن با جداسازی صفحه […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه محافظت در مقابل حملات ترافیکی توزیع شده توسط کنترل فازی شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN)

محافظت در مقابل حملات ترافیکی توزیع شده توسط کنترل فازی شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN) امروزه حملات انکار سرویس (Dos) در اینترنت دسترس‌پذیری را […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه مدیریت پویای جریان ها بر اساس DiffServ در شبکه های SDN

مدیریت پویای جریان ها بر اساس DiffServ در شبکه های SDN در این پایان‌نامه یک روش جدید برای تامین کیفیت سرویس بهتر در شبکه‌های SDN با […]