modir

می 22, 2017

انجام پایان نامه روش مدیریت توزیع جریان ها در سیستم های مبتنی بر OpenFlow

روش مدیریت توزیع جریان ها در سیستم های مبتنی بر OpenFlow معماری فعلی شبکه‌های مرکز داده ترکیبی از سوئیچ‌های اترنت و روترها است. اما این معماری […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه طراحی یک دیواره آتش مبتنی بر شبکه های نرم افزاری تعریف شده

طراحی یک دیواره آتش مبتنی بر شبکه های نرم افزاری تعریف شده شبکه نرم افزاری-تعریف شده (SDN) حوزه ای در شبکه است که در آن از […]
می 22, 2017

انجام پایان نامه مهندسی ترافیک در شبکه‌های نرم افزاری تعریف شده (SDN)

مهندسی ترافیک در شبکه‌های نرم افزاری تعریف شده (SDN) در سال‌های اخیر روش‌هایی برای استفاده‌ بهینه از منابع در شبکه‌های کامپیوتری به ویژه شبکه‌ی مراکز داده […]
می 22, 2017

تخصیص تطبیقی منابع در کنترل گر شبکه های مبتنی بر نرم افزار

تخصیص تطبیقی منابع در کنترل گر شبکه های مبتنی بر نرم افزار SDN با جداسازی سطح داده و سطح کنترلی از هم، امکان مدیریت تجهیزات شبکه‌ای […]
می 22, 2017

مدیریت کیفیت سرویس در شبکه های مبتنی بر نرم افزار

مدیریت کیفیت سرویس در شبکه های مبتنی بر نرم افزار چکیده امروزه محبوبیت زیاد کاربردهای بلادرنگ، ضرورت تضمین کیفیت سرویس برای آن کاربردها را به شبکه […]