نوامبر 23, 2016
انجام پایان نامه ، انجام پروژه

کشف منابع در شبکه های حسگر بی سیم با تکیه بر شبکه های عصبی

مشاوره در انجام پایان نامه کشف منابع در شبکه های حسگر بی سیم با تکیه بر شبکه های عصبی واحد حسگر شامل یک سری حسگر و […]
نوامبر 23, 2016
انجام پایان نامه ، انجام پروژه شبیه سازی

کنترل سرعت موتور با استفاده از الگوریتم‌ فازی-عصبی

مشاوره در انجام پایان نامه کنترل سرعت موتور با استفاده از الگوریتم‌ فازی-عصبی تنظیم کنترلگرهای مشتق-انتگرال متناسب مرتبه-کسری (FOPID) یک چالش برای محققان در علوم مرتبط […]
نوامبر 23, 2016
انجام پایان نامه ، انجام پروژه

مشاوره در انجام پایان نامه بهبود تشخیص خواب‌آلودگی راننده با رویکرد نظارت بر پلک زدن

مشاوره در  انجام پایان نامه بهبود تشخیص خواب‌آلودگی راننده با رویکرد نظارت بر پلک زدن ما هر روز دنیای اطراف خود را می بینیم، با آن ارتباط […]
نوامبر 23, 2016
انجام پایان نامه ، انجام پروژه شبیه سازی

قادر ساختن پشتیبانی همکاری فرایند اگاه اتوماتیک در پروژه های مهندسی نرم افزار

مشاوره در انجام پایان نامهقادر ساختن پشتیبانی همکاری فرایند اگاه اتوماتیک مهندسی نرم افزار در یک رشته نابالغ باقی می ماند و پروژه های مهندسی نرم افزار […]
نوامبر 23, 2016

بازیابی تصاویر ویدئویی با استفاده از توصیفگر های فضا-زمانی

در سال‌های گذشته، تعدادی سیستم‌های تجزیه و تحلیل تصویر به‌صورت خودکار، برای تشخیص، تجزیه و تحلیل و ردیابی اشیای متحرک در اماکن و کاربردهای گوناگون، توسعه […]