گروه پژوهشی یارآموزان ارایه خدمات مشاوره ای از قبیل پایان نامه مهندسی کامپیوتر ، انجام پروژه های شبیه سازی و مشاوره در انجام پایان نامه ، مقاله نویسی حرفه ای برای ژورنال های معتبر ISI در خدمت شماست. این گروه فقط در حوزه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات فعالیت می کند.
انجام پایان نامه ، و پروژه های شبیه سازی رشته کامپیوتر
11
97879

سایت و کارهای ما را دنبال کنید

120

شبیه سازی

200

مشاوره پایان نامه

100

ترجمه

200

نگارش مقاله

جدیدترین اخبار ، مطالب ، پایان نامه ، پروژه

دسامبر 15, 2016

شبیه سازی شبکه های بین خودرویی Vanet

شبکه های موردی بین خودرویی بعنوان زیر مجموعه ای از شبکه های موردی متحرک ارتباط بی سیم را بین خودروها و نیز خودروها با تجهیزات کنار […]
دسامبر 15, 2016

مشاوره در انجام پایان نامه مباحث مربوط به فروش از دست رفته

دسامبر 15, 2016

مشاوره در انجام پایان نامه یکپارچه سازی تصمیمات قیمت گذاری

دسامبر 15, 2016

مشاوره در انجام پایان نامه مباحث مربوط به زنجیره تامین

دسامبر 15, 2016

مشاوره در انجام پایان نامه پیاده سازی مباحث کنترل پروژه