انجام پایان نامه قطعه بندی تصویر

string(5) "salam" bool(false)