انجام پایان نامه ماشین بینایی

string(5) "salam" bool(false)