انجام پایان نامه معماری بازسازی پس از سانحه

string(5) "salam" bool(false)