انجام پایان نامه نهان نگاری تصویر

string(5) "salam" bool(false)