انجام پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

string(5) "salam" bool(false)