ایران

جولای 3, 2017

انجام شبیه سازی پروژه با متلب

انجام شبیه سازی پروژه با متلب انجام پایان نامه  انجام شبیه سازی کامپیوتری  پایان نامه مهندسی کامپیوتر   دانلود کدهای متلب سایت دانلود رایگان کد متلب […]
ژوئن 22, 2017

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در متلب matlab

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در متلب matlab چرا یارآموزان انجام پایان نامه انجام شبیه سازی کامپیوتری پایان نامه مهندسی کامپیوتر  افتخار موسسه یارآموزان همکاری با […]
می 25, 2017

انجام پایان نامه فشرده‌سازی سیگنال صحبت با نرخ بیت 3/5-4/5 کیلوبیت در ثانیه

انجام پایان نامه فشرده‌سازی سیگنال صحبت با نرخ بیت 3/5-4/5 کیلوبیت در ثانیه امروزه پردازش سیگنال از پیشرفت چشمگیری برخوردار است و در این میان روشهای فشرده‌سازی […]
می 25, 2017

انجام پایان نامه پردازش سیگنال آکوستیک تولید شده ازاهداف ثابت جهت مکان یابی

انجام پایان نامه  پردازش سیگنال آکوستیک تولید شده ازاهداف ثابت جهت مکان یابی سیگنال اکوستیک تولید شده توسط یک منبع ثابت با تاخیرزمانی درحسگرهای قرارگرفته دریک […]
می 25, 2017

انجام پایان نامه کاربرد تحلیل هیلبرت در پردازش سیگنال های زلزله ( ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری ایران)

انجام پایان نامه  کاربرد تحلیل هیلبرت در پردازش سیگنال های زلزله ( ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری ایران) در این بررسی به منظور مشخص […]