خوشه بندی

می 27, 2017

انجام پایان نامه ارائه یک روش جهت مسیریابی هوشمنددرشبکه های VANet

انجام پایان نامه ارائه یک روش جهت مسیریابی هوشمنددرشبکه های VANet درعصرحاضرافزایش ترافیک خودروها درجاده ها و مناطق پرازدحام به یک مشکل مشترک جهانی تبدیل شده […]
می 27, 2017

انجام پایان نامه محاسبات ابری در شبکه های بین خودرویی (VANET)

انجام پایان نامه محاسبات ابری در شبکه های بین خودرویی (VANET) در این پژوهش می خواهیم با افزودن یک یا چندین میزبان به شبکه، پردازش، مسیریابی […]
می 27, 2017

انجام پایان نامه بهبود ارتباط در شبکه‌های خودرویی موردی با استفاده از IP سیار

انجام پایان نامه بهبود ارتباط در شبکه‌های خودرویی موردی با استفاده از IP سیار در سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی در زمینه شبکه های موردی […]
می 27, 2017

انجام پایان نامه ارزیابی کارایی پروتکلهای مسیریابی مبتنی برمکان شبکه های بین خودرویی درسناریوشهری

انجام پایان نامه ارزیابی کارایی پروتکلهای مسیریابی مبتنی برمکان شبکه های بین خودرویی درسناریوشهری شبکه های VANET زیرمجموعه ای ازشبکه های MANET میباشند که میتوانندجهت ارتباط […]
می 27, 2017

انجام پایان نامه ارایه راهکار بهبود امنیت در شبکه های بین خودرویی در مقابل حملات انکار خدمت

انجام پایان نامه ارایه راهکار بهبود امنیت در شبکه های بین خودرویی در مقابل حملات انکار خدمت Vanet یک زیر گروه از manet است . وسایل […]