شبکه عصبی

می 28, 2017

انجام پایان نامه بهبود کارایی در سیستم‌ها‌ی تشخیص نفوذ با استفاده از پردازش موازی

انجام پایان نامه بهبود کارایی در سیستم‌ها‌ی تشخیص نفوذ با استفاده از پردازش موازی امروزه با گسترش شبکه‌های کامپیوتری، بحث امنیت شبکه بیش از گذشته مورد […]
می 28, 2017

انجام پایان نامه تشخیص نفوذ مبتنی بر تئوری مجموعه های ناهموار و شبکه های عصبی

انجام پایان نامه تشخیص نفوذ مبتنی بر تئوری مجموعه های ناهموار و شبکه های عصبی یک سیستم تشخیص نفوذ ابزاری سخت افزاری یا نرم افزاری است […]
می 28, 2017

انجام پایان نامه سیستم تشخیص نفوذ میزبان با استفاده از رویکردهای هوش محاسباتی

انجام پایان نامه سیستم تشخیص نفوذ میزبان با استفاده از رویکردهای هوش محاسباتی يکي از راهکارهاي مورد استفاده جهت ايجاد امنيت در شبکه هاي کامپيوتري استفاده […]
می 28, 2017

انجام پایان نامه سیستم تشخیص نفوذ چند عامله مبتنی بر ایمنی مصنوعی

انجام پایان نامه سیستم تشخیص نفوذ چند عامله مبتنی بر ایمنی مصنوعی در حال حاضر معماری سیستم‌های تشخیص نفوذ مطابق با معماری سیستم‌ها، از حالت مرکزی […]
می 28, 2017

انجام پایان نامه تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر روش فازی با رویکرد حداکثر کیفیت ممکن

انجام پایان نامه تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر روش فازی با رویکرد حداکثر کیفیت ممکن اینترنت به همان نسبت که در تبادل وانتقال […]