• ارائه مدلی جهت سنجش و کمی سازی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat