• انجام پایان نامه انجام پایان نامه شبیه سازی هیدرودینامیکی و ردیابی ذرات معلق در اتاق های تمیز ( CLEAN ROOM

فوریه 25, 2017

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تبدیل انرژی مهندسی مکانیک

انجام پایان نامه تبدیل انرژی گرایش تبدیل انرژی یا سیالات یکی از شاخه‌های اصلی مهندسی مکانیک سیالات است که به بررسی مشخصه‌های حرکتی سیالات اعم از […]