• انجام پایان نامه بررسی تاثیر مواد تعییر فاز دهنده PHASE CHANGE MATERIAL ( PCM ) در کاربردهای تهویه مطبوع و واخدهای ذخیره ساز انرژی

فوریه 25, 2017

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تبدیل انرژی مهندسی مکانیک

انجام پایان نامه تبدیل انرژی گرایش تبدیل انرژی یا سیالات یکی از شاخه‌های اصلی مهندسی مکانیک سیالات است که به بررسی مشخصه‌های حرکتی سیالات اعم از […]