• انجام پایان نامه بهینه سازی شرایط کاری توربین گاز به منظور دستیابی به بهترین عملکرد ممکن

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat