• انجام پایان نامه شبیه سازی دو بعدی و سه بعدی احتراق ( COMBUSTION ) در مشعل نیروگاه ها ، موتورهای احتراق داخلی ، توربین های گاز و