• انجام پایان نامه مهندسی مکانیک در زمینه دینامیک سیالات