• اندازه گیری شباهت فیزیکی برای پیش بینی مسیر زندگی ورزشکاران حرفه ای

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat