• بازسازی قسمت های آسیب دیده توسط نویز در تصویر، متن، صدا و غیره

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat