• بررسی اثر نانوسیالات در جریان‌های داخلی مانند لوله‌ها