• بررسی تاثیر خصوصی سازی بر مدیریت سود بانکها (مطالعه موردی بانک)

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat