• بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود بانکها (موردی بانک )

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat