• بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با سرمایه گذاری در سیستم بانکی

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat