• بررسی رابطه سرمایه در گردش و بازده سهام بانکهای بورسی

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat