• بررسی عددی عملکرد توربین باد

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat