• تبدیل اسناد کاغذی به الکترونیکی

string(5) "salam" bool(false)