• تبیین رابطه کارایی و عملکرد (بازده) سهام بانکهای خصوصی

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat