• تحلیل و شبیه سازی رفتار مبدل های الکترونیک قدرت با در نظر گرفتن المان های پارازیت

فوریه 4, 2017

مشاوره در انجام پروژه های مهندسی برق

موسسه علمی پژوهشی یارآموزان با استفاده از کارشناسان مجرب در رشته مهندسی برق در گرایش های قدرت، ، کنترل ، مخابرات ، الکترونیک آماده ارایه خدمات […]