• تشخیص عیب پارچه • بازرسی شماره چک

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat