• تشخیص فاصله تا مانع در دوربین دنده عقب خودرو

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat