• تشخیص لبه در تصاویر

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat